NO SCRIPT!!!
Ga terug naar de zoekresultaten
PO
6

Culturele Intelligentie voor advocaten

Overige vaardigheden voor de advocatuur

http://www.marloesterhuurne.nl

 

Naam cursus
Culturele Intelligentie voor advocaten

Punten
0 Juridisch en 6 Niet-juridisch

Hoofdgebied
Niet-juridisch

Vakgebied
Overige vaardigheden voor de advocatuur

Doelgroep
PO

Algemene omschrijving:
Internationalisering, globalisering, interculturele samenwerking; het zijn niet meer weg te denken termen in ons huidige leef- en werkklimaat. De wereld is een stuk kleiner geworden en we kunnen met het grootste gemak samenwerken met professionals aan de andere kant van de wereld.

Informatie is binnen een seconde van de ene plek naar de andere plek te sturen en we kunnen met iedereen over de hele wereld communiceren. Het gemak waarmee dit allemaal mogelijk is, kan bedrieglijk zijn.

Zelfs als we samenwerken aan duidelijke doelen, heeft onze achtergrond, de cultuur waarin we zijn opgegroeid, opgeleid en dagelijks leven, zeer veel invloed op ons doen en laten, de manier waarop we zaken interpreteren, onze gebruiken en veel meer.

Dit maakt dat het niet vanzelfsprekend is dat samenwerking over de wereld en met professionals van allerlei verschillende achtergronden soepel verloopt. Het in goede banen kunnen leiden hiervan is te onderscheiden als een op zichzelf staande competentie, ook wel aangeduid als Culturele Intelligentie.

Tijdens deze cursus wordt stilgestaan bij het concept culturele intelligentie (CQ). Wat is het precies, waar bestaat het uit, hoe kan het van pas komen in de dagelijkse praktijk en kan het professionele effectiviteit vergroten?

Er wordt bekeken wat de toegevoegde waarde is van culturele intelligentie naast intellectuele intelligentie (IQ) en emotionele intelligentie (EQ) en er wordt ingegaan op de vraag wat men kan doen om culturele intelligentie te vergroten. Welke vaardigheden horen daarbij en hoe zijn deze aan te leren?


Gedurende de cursus worden theorie en oefeningen afgewisseld.

Docenten
Mevr. mr. drs. M.G.J. ter Huurne

 
 
Duur van de cursus
1 dag
Cursusdatum/-data en -tijden in overleg 

Uiterste inschrijfdatum cursisten
do01-01-1970

Programma:
Deze cursus is in te korten tot workshop met daarin een aantal hoogtepunten. Ook is het mogelijk de cursus te verspreiden over meerdere cursusmomenten (gebruikelijk 2 momenten van 3 á 4 uur). Het aantal te behalen PO-punten wordt hierbij navenant aangepast, waarbij geldt dat per cursus-uur 1 punt wordt toebedeeld.

De volgende onderwerpen worden in deze cursus behandeld:
- Definitie
Wat is culturele intelligentie? Uit welke componenten bestaat het? Hoe verhoudt het zich tot IQ en EQ?

- Effect
Wat is de toegevoegde waarde van culturele intelligentie?

- Gedrag
Uit welk gedrag blijkt culturele intelligentie en is dit gedrag aan te leren?

- Toepassingen in de praktijk
Welke toepassingen van culturele intelligentie in de dagelijkse praktijk zijn denkbaar en hoe ziet dit er concreet uit?

 
 

Niveau
Basis

Taal
Nederlands

Aantal deelnemers
4 tot 15 cursisten

Methodiek
Training

Prijs
Prijs niet bekend / op aanvraag

Hyperlink
http://www.marloesterhuurne.nl

Trefwoorden
Samenwerken, Globalisering, Internationaal, Leiderschap, Leidinggeven, Cultuur, Intercultureel, Beïnvloeding, Vaardigheden

 
 
OpleidingsinstellingM.G.J. ter Huurne B.V.
Mahlerlaan 2
1411 HW   NAARDEN
NEDERLAND
Contact
T 06-44382697
E info@marloesterhuurne.nl
W www.marloesterhuurne.nl
Cursuslocatie(s)

Naar de cursus (hyperlink)
http://www.marloesterhuurne.nl