NO SCRIPT!!!
Ga terug naar de zoekresultaten
PO
4

Begeleider Gestructureerd Intercollegiaal Overleg

Kwaliteitszorg (uitsluitend PO)

Incompany, Incompany

 

Naam cursus
Begeleider Gestructureerd Intercollegiaal Overleg

Punten
0 Juridisch en 4 Niet-juridisch

Hoofdgebied
Niet-juridisch

Vakgebied
Kwaliteitszorg (uitsluitend PO)

Doelgroep
PO

Algemene omschrijving:
Sinds 1 maart 2020 moeten alle advocaten voldoen aan kwaliteitstoetsen. U kunt kiezen of dit invult met intervisie, peer review of gestructureerd intercollegiaal overleg. Voor zowel intervisie als peer review geldt een deskundigheidseis. Zo moet intervisie worden geleid door een gecertificeerd gespreksleider en bij peer review dient de reviewer gecertificeerd te zijn.

Voor gestructureerd intercollegiaal overleg is geen inmenging van een deskundige nodig. Dit maakt deze vorm toegankelijk, u kunt zich immers zelf organiseren. Het vraagt daardoor echter meer van de deelnemende advocaten. Het is aan advocaten zelf om het overleg te begeleiden en structureel en effectief uit te voeren. In deze cursus krijgt u handvatten aangereikt die u hierbij helpen zodat u zich verzekerd weet van een optimale inzet en een optimaal effect van dit intercollegiale overleg.

In de cursus wordt stilgestaan bij wat gestructureerd intercollegiaal overleg inhoudt en wat het opbrengt. Het biedt u een overzicht van de voorwaarden waaraan bij deze vorm van gestructureerde feedback moet worden voldaan om er optimale resultaten van te ondervinden. De verantwoordelijkheden en taken die u als begeleider hebt worden uiteengezet en u oefent met de vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een gedegen begeleiding.

Docenten
Mevr. mr. drs. M.G.J. ter Huurne

 
 
Duur van de cursus
1 dag
Cursusdatum/-data en -tijden in overleg 

Uiterste inschrijfdatum cursisten
wo30-09-2020

Programma:
Na het volgen van deze workshop hebt u een goed beeld van wat u als begeleider van intercollegiaal overleg moet doen om deze vorm van gestructureerde feedback succesvol te laten verlopen. U weet hoe u een constructief verloop van het overleg bevordert. U herkent de inzet van noodzakelijke vaardigheden zoals actief luisteren, vragen stellen en feedback geven en ontvangen. U weet wat u kunt doen om een positief leerklimaat te bevorderen.

Onderwerpen:
- Werkwijze
Hoe pakt u het overleg aan? Welke fasen van het overleg
kunnen worden onderscheiden en wat is per fase van belang?

- Rollen
Welke rollen zijn te onderscheiden onder de deelnemers en welke verantwoordelijkheden en taken horen bij iedere rol? Wat houdt de rol van begeleider specifiek in en welk gedrag past daar het beste bij?

- Gespreksonderwerpen
Welke onderwerpen lenen zich voor deze vorm van overleg? Er worden suggesties gedaan en er is ruimte voor discussie hieromtrent.

- Vaardigheden
Vaardigheden die met name van belang zijn in deze overlegvorm zijn: actief luisteren, vragen stellen en feedback geven en ontvangen. Waarom zijn deze van belang en hoe ziet de inzet ervan in de praktijk er precies uit? Hoe kan worden omgegaan met het geven van advies?

- In de praktijk brengen
U oefent in de rol van begeleider het overleg en ontvangt hier gericht feedback op.

 
 

Niveau
Verdieping

Taal
Nederlands

Aantal deelnemers
3 tot 10 cursisten

Methodiek
Training

Prijs
Prijs niet bekend / op aanvraag

Trefwoorden
Kwaliteitstoetsen, Gestructureerd Intercollegiaal Overleg, Begeleider

 
 
OpleidingsinstellingM.G.J. ter Huurne B.V.
Mahlerlaan 2
1411 HW   NAARDEN
NEDERLAND
Contact
T 06-44382697
E info@marloesterhuurne.nl
W www.marloesterhuurne.nl
Cursuslocatie(s)Incompany
Incompany 1 
0000   Incompany