NO SCRIPT!!!

Gevonden cursussen (21322)

 • PO
  6

  Werkgeversaansprakelijkheid op het gebied van asbest

  Ondernemingsrecht, Burgerlijk procesrecht

  Punten: Juridisch 6 / Niet-juridisch 0
  AKasteel Waardenburg, Waardenburg

  In het najaar van 2015 gaan wij een college Werkgeversaansprakelijkheid op het gebied van asbest organiseren. U kunt dit college volgen voor slechts Euro 350,- excl. BTW voor 6 PO punten. Het unieke aan dit college is het zeer hoge niveau voor deze lage prijs. De inhoud van een AVDR college is altijd van het hoogste niveau. Een gelimiteerd aantal van 25 personen kunnen deelnemen aan dit unieke abonnement Welke juridische consequenties heeft asbest voor de werkgever, de vastgoedbeheerder, de woningeigenaar of (ver-)huurder? Hoe gaat u om met asbestproblemen, asbestclaims, paniek en media? Mr.dr. Yvonne Waterman, internationaal bekend als specialist in civiel asbestaansprakelijkheidsrecht, zal op heldere wijze toelichten wat de stand van het recht is. Daarbij schenkt zij veel aandacht aan de dagelijkse praktijk en aan preventieve maatregelen om schade te beperken.

  PO | Juridisch | 1 cursusdag | Verdieping | € 350,00
 • PO
  16

  De jeugdrechtadvocaat als specialist

  Personen- en familierecht, Erfrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht, Vreemdelingenrecht

  Punten: Juridisch 16 / Niet-juridisch 0
  AKasteel Waardenburg, Waardenburg
  Achter uw computer, kantoor

  Een cursus voor advocaten die in het jeugdrecht actief (willen) zijn. In 2 onderdelen zullen diverse onderwerpen de revue passeren. De cursus is een combinatie van 2 traditionele bijeenkomsten in Kasteel Waardenburg en 2 up date webinars (vanachter uw eigen computer). De Up date webinars zijn gratis voor cursisten die de 2 traditionele cursusdagen hebben gevolgd. De onderwerpen: Jeugdstrafrecht en Jeugdrecht in civielrechtelijk perspectief. Deze cursus telt mee voor de Jeugdrechtinschrijving. (6b + bijlage 5, onder 3, mbt 12 punten jeugdstrafrecht en jeugdcivielrecht)

  PO | Juridisch | 4 cursusdagen | Verdieping | € 895,00
 • PO
  6

  Wwft in het Ondernemingsrecht

  Ondernemingsrecht

  Punten: Juridisch 6 / Niet-juridisch 0
  AKasteel Waardenburg, Waardenburg

  Om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, is er de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). U moet in sommige situaties een cliëntenonderzoek doen en ongebruikelijke transacties melden. De Wwft is de afgelopen jaren regelmatig ingrijpend gewijzigd en de verplichtingen van deze wet zijn zeer actueel, onder andere vanwege de onderzoeken naar de zgn. ‘niet-melders’. Op grond van de Wwft dienen advocaten en notarissen die actief zijn in het ondernemingsrecht (fusie & overname, vastgoed, oprichting en beheer van vennootschappen en rechtspersonen) periodiek te worden geschoold in de actuele inhoud van de wet, het herkennen van ongebruikelijke transacties en het correct uitvoeren van een cliëntenonderzoek. Uiteraard zullen de laatste ontwikkelingen op dit gebied worden besproken. Denk hierbij aan: de gevolgen van de Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn, de Panama Papers, toezichthouders, etc.

  PO | Juridisch | 0 cursusdagen | Verdieping | € 395,00
 • PO
  6

  Masterclass recente ontwikkelingen in de strafrechtrechtspraak over centrale leerstukken (voorbedach

  Strafrecht, Psychiatrisch patiëntenrecht, Cassatie

  Punten: Juridisch 6 / Niet-juridisch 0
  AKasteel Waardenburg, Waardenburg

  mr. N. Jörg, raadsheer Hoge Raad heeft in samenspraak met de AvdR deze vernieuwende cursus ontwikkeld. Een participerende houding van de cursisten wordt zeer op prijs gesteld. In deze cursus gaan zelfstudie, college en zelfwerkzaamheid hand in hand: de cursisten ontvangen tevoren een reader met de relevante recente jurisprudentie. Op de cursusdag gaan de cursisten, na een beperkte inleiding door de docent over de ontwikkeling van steeds een van de leerstukken, met elkaar in discussie - eerst in kleiner verband, daarna plenair – over de toepassing van die jurisprudentie op een “echte” casus. De cursusdag wordt besloten met overzicht van recente jurisprudentie over andere leerstukken. Na een inleiding van max. een half uur op één van die leerstukken, vindt aansluitend casusbehandeling plaats (max. een uur). ‘s Ochtends 2x. ‘s Middags 1x met ter afronding een overzicht over andere centrale leerstukken.

  PO | Juridisch | 0 cursusdagen | Verdieping | € 425,00
 • 0

  Punten: Juridisch 0 / Niet-juridisch 0

  0 cursusdagen | Prijs niet bekend / op aanvraag
 • 0

  Punten: Juridisch 0 / Niet-juridisch 0

  0 cursusdagen | Prijs niet bekend / op aanvraag
 • PO
  7

  Van der Heijden-congres, Herstructurering van ondernemingen in financiële moeilijkheden

  Ondernemingsrecht

  Punten: Juridisch 7 / Niet-juridisch 0
  BRadboud Universiteit, Nijmegen

  Op vrijdag 15 en zaterdag 16 november aanstaande verwelkomt het Van der Heijden Instituut, onderdeel van het Onderzoekcentrum Onderneming en Recht (OO&R), meer dan 400 juristen op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen. Dagvoorzitter is prof. mr. Gerard van Solinge. De inleidingen worden verzorgd door: mr. Jan Louis Burggraaf, mr. Robert van Galen, prof. mr. Jako van Hees, mr. Pieter van der Korst, mr. Fons Leijten, prof. mr. Martin van Olffen, mr. Alexander Schild, prof. mr. Hélène Vletter-van Dort en mr. Peter Wakkie.

  PO | Juridisch | 2 cursusdagen | Verdieping | € 475,00
 • PO
  12

  Contracten maken en beoordelen deel 1: effectief contracteren

  Verbintenissenrecht

  Punten: Juridisch 12 / Niet-juridisch 0
  CBilderberg Hotel De Buunderkamp, Wolfheze

  U verkrijgt inzicht in de wisselwerking tussen het materiële recht en de praktijk van het contractenrecht rond drie onderwerpen: valkuilen bij veel voorkomende voorwaarden in contracten, zekerheidsbepalingen en algemene voorwaarden. U kunt uw praktische werkwijze toetsen en verbreden en contractuele bedingen beoordelen en opstellen. U krijgt antwoord op de vraag welke grenzen en mogelijkheden de wet u geeft bij het redigeren van o.m. een boeteclausule, een eigendomsvoorbehoud, een kettingbeding, een ontbindende / opschortende voorwaarde, een prijsverhogingsbeding, een levertijdbeding en een exoneratieclausule.

  PO | Juridisch | 2 cursusdagen | Basis | € 830,00
 • VSO/PO
  12

  Aansprakelijkheid in de financiële sector - recente ontwikkelingen

  Financieel recht

  Punten: Juridisch 12 / Niet-juridisch 0
  DWorld Trade Center Amsterdam, Amsterdam

  Mede als gevolg van de financiële crisis worden banken, uitgevende instellingen en de financiële toezichthouders steeds vaker geconfronteerd met individuele en collectieve aansprakelijkheids- claims. Welke claims hebben kans van slagen en welke niet? Deze tweedaagse cursus, verzorgd door specialisten uit theorie en praktijk, beoogt die vraag te beantwoorden. De cursus biedt een grondig overzicht van de actuele stand van zaken in rechtspraak, wetgeving en literatuur. De cursus is bedoeld voor advocaten, bank- en bedrijfsjuristen en juristen werkzaam bij de AFM en DNB.

  VSO, PO | Juridisch | 2 cursusdagen | Verdieping | € 1.060,00
 • PO
  4

  Procederen in Amerika

  Personen- en familierecht, Ondernemingsrecht, Verbintenissenrecht

  Punten: Juridisch 4 / Niet-juridisch 0
  BRadboud Universiteit, Nijmegen

  De meeste Nederlandse advocaten en bedrijfsjuristen krijgen vroeg of laat te maken met het Amerikaanse rechtsstelsel: een informatieverzoek van een Amerikaanse rechter, een cliënt wiens leverancier of afnemer in de VS het laat afweten, een Nederlandse cliënt die voor een Amerikaanse rechter is gedagvaard of die zelf overweegt in de VS te procederen of beleggers die door een Amerikaanse zwendelaar zijn opgelicht. De gemiddelde cliënt weet nauwelijks waar hij of zij mee te maken krijgt en vraagt zijn Nederlandse jurist om advies: juries, discovery, interrogatories, depositions, punitive damages, contingent fees, contempt of court, motions to dismiss. Wat zijn dat allemaal? In vier uur geeft prof. mr. O.A. Haazen, hoogleraar vergelijkend procesrecht met 15 jaar ervaring als procesadvocaat in New York, een razendsnel overzicht van het Amerikaanse rechtsproces en beantwoordt de meest voorkomende, prangende vragen: Wat staat mijn cliënt in de VS te wachten? Wat zijn de haken en ogen van procederen in Amerika? Hoe verloopt een gemiddelde civiele zaak? Komt er in de juryrechtspraak dan helemaal geen rechter aan te pas? Kost het echt miljoenen aan ongebreidelde fishing expeditions? Als ik win, krijg ik dan mijn proceskosten vergoed? Wat zijn de voor- en nadelen ten opzichte van procederen in eigen land? Hoe krijg ik een getuigenverklaring in Nederland als mijn kroongetuige naar Amerika is vertrokken? Kan ik een Nederlands vonnis in de VS ten uitvoer leggen?

  PO | Juridisch | 1 cursusdag | Verdieping | € 525,00