NO SCRIPT!!!

Cursusaanbod PO

Cursusaanbod - Nederlandse orde van advocaten

Hiernaast kunt u zoeken in het cursusaanbod PO van door de NOvA erkende opleidingsinstellingen. De erkende opleidingsinstellingen zijn niet verplicht hun cursusaanbod in deze databank op te nemen. Indien de instelling waar u een cursus wilt volgen niet in de keuzelijst voorkomt, dan kunt u hier nagaan of betreffende instelling door de NOvA is erkend.

NB Voor nadere informatie over en inschrijving voor cursussen uit het cursusaanbod kunt u zich rechtstreeks wenden tot de desbetreffende opleidingsinstelling die bij de cursus van uw keuze is vermeld.

Bent u een door de NOvA erkende opleidingsinstelling? Klik dan hier om in te loggen.

Disclaimer: De Nederlandse orde van advocaten is niet aansprakelijk voor de inhoud van het cursusaanbod, dat de erkende opleidingsinstellingen in deze databank registreren.