NO SCRIPT!!!

Cursusaanbod VSO/PO

Cursusaanbod - Nederlandse orde van advocaten

Hiernaast kunt u zoeken in het cursusaanbod VSO en PO van door de NOvA erkende opleidingsinstellingen. De erkende opleidingsinstellingen zijn niet verplicht hun cursusaanbod in deze databank op te nemen. Indien de instelling waar u een cursus wilt volgen niet in de keuzelijst voorkomt, dan kunt u hier nagaan of betreffende instelling door de NOvA is erkend.

NB Voor nadere informatie over en inschrijving voor cursussen uit het cursusaanbod kunt u zich rechtstreeks wenden tot de desbetreffende opleidingsinstelling die bij de cursus van uw keuze is vermeld.

Bent u een door de NOvA erkende opleidingsinstelling? Klik dan hier om in te loggen.

Disclaimer: De Nederlandse orde van advocaten is niet aansprakelijk voor de inhoud van het cursusaanbod, dat de erkende opleidingsinstellingen in deze databank registreren.