NO SCRIPT!!!
Ga terug naar de zoekresultaten
PO
6

Feedbackvaardigheden

Coaching voor de advocatuur, Gesprekstechnieken voor de advocatuur, Algemeen management (uitsluitend PO)

Incompany, Incompany
Online, Naarden

http://www.marloesterhuurne.nl

 

Naam cursus
Feedbackvaardigheden

Punten
0 Juridisch en 6 Niet-juridisch

Hoofdgebied
Niet-juridisch

Vakgebied
Coaching voor de advocatuur, Gesprekstechnieken voor de advocatuur, Algemeen management (uitsluitend PO)

Doelgroep
PO

Algemene omschrijving:
In de advocatuur werken hoog opgeleide professionals op een bepaald niveau samen. Zij zijn daarbij continu in ontwikkeling en hebben daardoor groot belang bij een goede onderlinge uitwisseling van feedback. Door dit op de juiste manier in te zetten kan optimaal gebruik worden gemaakt van ieders kennis, inzichten en capaciteiten. In een organisatie als een advocatenkantoor sorteert dit veel effect. Men kan zich aan elkaar optrekken.

Docenten
Mevr. mr. drs. M.G.J. ter Huurne

 
 
Duur van de cursus
1 dag
Cursusdatum/-data en -tijden in overleg 

Uiterste inschrijfdatum cursisten
do01-01-1970

Programma:
Feedback is inmiddels helaas een enigszins platgewalste term. De meeste professionals kennen de algemene regels van het geven en ontvangen ervan. We weten wat het belang is van positieve feedback en ook dat zogenoemde ‘negatieve’ feedback op een constructieve manier gebracht moet worden. Ook zijn regels zoals ‘spreek in ik-termen’ en ‘bied ruimte voor een reactie’ bekend. Het zijn nuttige en gefundeerde regels, echter vinden ze hun toepassing in de praktijk zelden. Een belangrijke oorzaak hiervan is het gegeven dat feedback veelal als losstaand concept wordt benaderd. Onterecht, want feedback is een onderdeel van doelgericht handelen. Het kan pas effectief zijn als duidelijk is welk doel het precies dient. Hoe specifieker dit doel is, hoe gerichter de feedback kan zijn. Voordat partijen van elkaars feedback kunnen profiteren, zullen zij daarom duidelijke afspraken moeten hebben gemaakt. De inzet van feedback in een organisatie zal altijd gekoppeld moeten worden aan resultaat- en ontwikkelafspraken die feedbackgever en feedbackontvanger met elkaar hebben gemaakt.

In deze feedbackcursus wordt daarom zowel aandacht besteed aan hoe men in teams met resultaat- en ontwikkelafspraken omgaat, om vervolgens stil te staan bij de manier waarop feedback hierbij wordt ingezet. Zijn er duidelijke afspraken en sluit de feedback daarbij aan, of blijft het bij algemene complimenten, tips en de inhoudelijke beoordeling van stukken?

Na het volgen van deze cursus weten de deelnemers hoe zij feedback daadwerkelijk als effectief leer- en samenwerking bevorderend middel kunnen inzetten, welke vaardigheden daarbij van belang zijn en hoe zij zich deze vaardigheden eigen kunnen maken.

Onderwerpen
- Wat is feedback als leermiddel?
Wat verstaan we nu precies onder feedback als leermiddel? Wat zegt het over de gever en wat zegt het over de ontvanger? In hoeverre zijn advocaten in staat elkaar te beoordelen? Aan welke voorwaarden moet feedback voldoen om daadwerkelijk als leermiddel te dienen?

- Op welke wijze kan feedback samenwerking bevorderen?
Aan welke voorwaarden moet feedback voldoen om daadwerkelijk een positief effect te hebben op samenwerking? Welke valkuilen liggen in een dergelijke context op de loer en hoe kan je voorkomen in deze valkuilen te trappen?

- Het verband tussen feedback en resultaat- en ontwikkelafspraken
Welke afspraken zijn nodig voordat feedback ingezet kan worden? Wat kan je doen om het verband tussen gemaakte afspraken en feedback te optimaliseren?

- Feedbackvaardig zijn
Welke vaardigheden zijn van belang bij het geven en het ontvangen van feedback? Hoe ziet dit er in de praktijk precies uit? Welke concrete gedragingen horen hier wel of juist niet bij? Hoe creëer je een feedbackrijke cultuur?

- Feiten en misverstanden over feedback
Welke veel voorkomende overtuigingen ten aanzien van feedback bestaan er en in hoeverre zijn deze correct? Wat zijn eigen overtuigingen van deelnemers en hoe uit dit zich in de praktijk?

 
 

Niveau
Verdieping

Taal
Nederlands

Aantal deelnemers
4 tot 15 cursisten

Methodiek
Training

Prijs
Prijs niet bekend / op aanvraag

Hyperlink
http://www.marloesterhuurne.nl

Trefwoorden
feedback, gespreksvaardigheden, leiderschap, patronaat, samenwerken

 
 
OpleidingsinstellingM.G.J. ter Huurne B.V.
Mahlerlaan 2
1411 HW   NAARDEN
NEDERLAND
Contact
T 06-44382697
E info@marloesterhuurne.nl
W www.marloesterhuurne.nl
Cursuslocatie(s)Incompany
Incompany 1 
0000   Incompany

Online
Mahlerlaan  2 
1411HW   Naarden

Naar de cursus (hyperlink)
http://www.marloesterhuurne.nl